Quy định

Quy định của FucoidanChinhHang.com
 
Bằng việc ấn vào nút Mua trên website này, người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà FucoidanChinhHang.com đưa ra. FucoidanChinhHang.com có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định theo đúng Pháp luật Việt Nam và qui định của công ty mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website FucoidanChinhHang.com, coi như người dùng đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.
 
Khi sử dụng website FucoidanChinhHang.com và các dịch vụ mà nó cung cấp. Trong trường hợp có các sự cố về mạng Internet xảy ra ngoài tầm kiểm soát của FucoidanChinhHang.com, FucoidanChinhHang.com sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu có thể xảy ra. Fucoidan Chính Hãng sẽ luôn cố gắng để website và dịch vụ của mình luôn luôn hoạt động 24 giờ một ngày nhưng sẽ có những trường hợp website FucoidanChinhHang.com cần được bảo trì, nâng cấp hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Với những trường hợp đó, FucoidanChinhHang.com sẽ không chịu trách nhiệm khi người dùng không thể truy cập website FucoidanChinhHang.com.
 
FucoidanChinhHang.com có toàn quyền thay đổi các điều kiện sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể trên website.
 
Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
  
FucoidanChinhHang.com đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua sản phẩm với đúng các chi tiết công bố trên website FucoidanChinhHang.com khi người dùng đã đăng ký mua thành công.  
 
Các thắc mắc, khiếu nại cần được gửi cho Fucoidan Chính Hãng theo các hình thức liên lạc được công bố trên website FucoidanChinhHang.com